Love og vedtægter

 

På denne side vises love og vedtægter for Region Danmark og distrikt Storå, samt evt. andre forskrifter for Y's Men's klubberne. 

Region Danmark - love, vedtægter og vejledninger

 

 

Forslag til klub love (model)